Hiển thị 1–40 của 145 kết quả

Đây là ngân hàng hương liệu đầu tiên trên thế giới được xác lập nhằm cung cấp những thông tin hữu ích mà quý khách muốn tìm để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu sử dụng. Ngân hàng này đươc thực hiện bởi các chuyên viên trong và ngoài nước có kỹ năng về cảm nhận và đánh giá hương vị rất sâu sắc và tinh tế. Các kỹ năng trên được tích lũy trong hơn 24 năm qua và được hội đồng các chuyên viên nói trên cảm nhận và thẩm định:

Đặc trưng của hương cần tìm ( sầu riêng chao, sầu riêng cái mơn ).

Các lãnh vực ứng dụng ( Bánh pía, kẹo dừa sầu riêng…).

Độ ổn định hương. ( khả năng lưu mùi ).

Độ mạnh hương. ( Độ bốc hay đằm ).

Hình thức xuất hiện của sản phẩm ( Dạng bột, lỏng, Paste, dạng bột, dạng lỏng, dạng paste, granulate….).

Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Vui lòng liên hệ
Đường đi
Gọi trực tiếp
Chat trên Zalo