Cung cấp đa dạng các dòng hương liệu cho sản phẩm về BBQ.

Các dòng hương phù hợp làm Sauce

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372