Thạch dừa

 

Cung cấp các dòng hương liệu chuyên về sản phẩm Thạch Dừa (Bến Tre) như hương Vải.

 

Các dòng hương phù hợp làm Thạch Dừa

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372