Cháo ăn liền

Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về Cháo Dinh Dưỡng.

Các dòng hương phù hợp làm cháo ăn liền

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372