Kem

Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm:

  • Kem như Kem Cây.

  • Kem Ký, Kem Đá.

  • Kem Tươi.

  • Kem Ốc Quế.

Các dòng hương phù hợp làm kem:

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372