Smoothies

Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về:

  • Yoghurt
  • Sinh tố dầm.

Các dòng hương phù hợp làm Smoothies

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372