Nước giải khát

Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về:

  • Nước Giải Khát truyền thống mang tính giải khát thuần túy.
  • Thực phẩm chức năng và SportDrink hiện đang có mặt tại thị trường VN cũng như khu vực và thế giới.

Các dòng hương phù hợp làm Nước giải khát

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372