Jelly

 

Cung cấp tất cả các dòng hương liệu về Trái Cây nhiệt đới và một số hương đặc trưng cho sản phẩm Jelly.

 

Các dòng hương phù hợp làm Jelly

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372