Siro

  • Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về Siro, dịch ép trái cây tự nhiên.

ĐỂ CÓ CÁC DÒNG HƯƠNG SIRO NGON – HÃY THAM KHẢO NGÂN NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF – HOTLINE: 028 3997 4372