Mì ăn liền

Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về Mì Ăn Liền trên thị trường hiện nay.

Các dòng hương phù hợp làm Mì ăn liền

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372