Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về Đồ Hộp.

Các dòng hương phù hợp làm Sauce

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372