Nước mắm

Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về Nước Mắm đặc trưng từng loại khác nhau như Nước Mắm Rươi, Nước Mắm Phú Quốc, Nước Mắm Phan Thiết, Nha Trang, ….

Các dòng hương phù hợp làm nước mắm

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372