• Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về thịt Viên trên thị trường hiện nay: (Cá viên, Bò Viên, Tôm viên, Mực viên …)

Các dòng hương phù hợp làm Sauce

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372