Nước tương

Cung cấp tất cả các dòng hương liệu cho sản phẩm về Nước Tương với nhiều khẩu vị trên thị trường hiện nay như Maggi, …

Các dòng hương phù hợp làm Nước Tương

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372