Phở

Cung cấp các dòng hương liệu cho sản phẩm về Phở với mùi thơm đặc trưng cho từng loại thịt Bò để nấu Phở như Nạm, Gầu, Mỡ, …

Các dòng hương phù hợp làm Phở

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO THÊM NGÂN HÀNG HƯƠNG CỦA VCAF.
LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH VCAF –  Điện thoại : (028) 3997 4372