Đây là ngân hàng hương liệu đầu tiên trên thế giới được xác lập nhằm cung cấp những thông tin hữu ích mà quý khách muốn tìm để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu sử dụng. Ngân hàng này đươc thực hiện bởi các chuyên viên trong và ngoài nước có kỹ năng về cảm nhận và đánh giá hương vị rất sâu sắc và tinh tế. Các kỹ năng trên được tích lũy trong hơn 24 năm qua và được hội đồng các chuyên viên nói trên cảm nhận và thẩm định:

  • Đặc trưng của hương cần tìm ( sầu riêng chao, sầu riêng cái mơn).
  • Các lãnh vực ứng dụng ( Bánh pía, kẹo dừa sầu riêng…)
  • Độ ổn định hương. ( khả năng lưu mùi ).
  • Độ mạnh hương. ( Độ bốc hay đằm ).
  • Hình thức xuất hiện của sản phẩm ( Dạng bột, lỏng, Paste, dạng bột, dạng lỏng, dạng paste, granulate….).

Để sử dụng NGÂN HÀNG HƯƠNG LIỆU quý khách vui lòng:

  • Đăng ký thành viên nếu chưa là thành viên.
  • Đăng nhập nếu có tài khoản thành viên.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách hàng không có Email để đăng ký tài khoản. Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (028) 3997 4372 để Chúng tôi hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÂN HÀNG HƯƠNG LIỆU