Phương pháp tốt nhất để làm sạch thuốc trừ sâu trong táo

Rửa bằng nước là một phương pháp hiệu quả để làm sạch thuốc trừ sâu khỏi sản phẩm và đó cũng là phương pháp sử dụng nhiều trong nhà máy thực phẩm. Nhưng một số hợp chất bảo vệ thực vật bị hấp thụ bởi trái cây và rau quả có thể không dễ dàng bị loại bỏ bằng cách sử dụng các phương pháp làm sạch hiện tại. Lili He và các đồng nghiệp muốn tìm ra phương pháp rửa nào hiệu quả nhất có thể làm giảm thuốc trừ sâu.

Các nhà nghiên cứu đã áp dụng hai loại thuốc phổ biến: thuốc diệt nấm thiabendazole và thuốc trừ sâu trên táo hữu cơ. Sau đó họ rửa những quả táo này bằng 3 loại chất lỏng khác nhau: nước máy, 1% baking soda pha trong nước nóng và dung dịch thuốc tẩy thương mại được Hoa Kỳ phê chuẩn được sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Dung dịch baking soda có hiệu quả nhất trong việc giảm thuốc trừ sâu. Sau 15 phút, 80% thiabendazole và 96% của phosmet đã được loại bỏ. Rửa sản phẩm bằng nước máy đơn giản hoặc dung dịch thuốc tẩy trong hai phút, theo tiêu chuẩn ngành, ít hiệu quả hơn.

Theo  American Chemical Society

Tianxi Yang, Jeffery Doherty, Bin Zhao, Amanda J. Kinchla, John M. Clark, Lili He. Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017; DOI: 10.1021/acs.jafc.7b03118